KONTROLLI TEKNIK: Qershor 2021 - Prill 2022!

You are here

 
Në prag të vitit nga rinisja e shërbimit nën administrimin e DPSHTRR-së, janë paraqitur për testim mbi kontrollin teknik 305,215 mjete, nga të cilat:
  • Automjete (4+1/8+1) 75%
  • Kamion 16%
  • Motomjete 5%
  • Autobus 1.8 %
  • Rimorkio 1.8 %
  • Mjete ndërtim/punë toke 0.4%
  •  88,551 (29% e totalit te mjeteve) janë ngelur/refuzuar, duke u dërguar për riparime, shërbime, montim pjesë, etj!
Rezervoni online orarin për kontrollin teknik të mjetit: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx...
Rrugë e qytete më të pastra dhe më të sigurta sepse mjetet e rrezikshme për jetën e drejtuesave të mjeteve por edhe të pasagjerëve e përdoruesve të tjerë të rrugës nuk e kalojnë dot më Testin e Kontrollit Teknik!
Denonconi çdo anomalintë mjeteve rrugore në webin tonë: www.dpshtrr.gov.al!

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga