Kushte Pune e Shërbimi Optimale pas Rikualifikimit në QKT Prezë

You are here

Kushte të pakrahasueshme pas rikualifikimit tërësor të qendrës kryesore të kontrollit teknik të automjeteve, në Prezë, ku u punua pa e ndërprerë shërbimin.  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor  investon që të gjitha qendrat e kontrollit teknik-të të jenë në lartësinë të cilët qytetarët presin dhe meritojnë, jo vetëm duke ofruar një shërbim të shpejt e korrekt, por edhe në ambiente pritëse dinjitoze.
 

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga