Në Rubrikën Zëri Yt Dëgjohet- Qytetarët Vlerësojnë Shërbimin e Kontrollit Teknik

You are here

Si e vlerësojnë qytetarët shërbimin e kontrollit teknik? 

Sipas monitorimeve në terren dhe përmes telefonatave, rreth 98% e qytetarëve të anketuar, kanë mbetur të kënaqur me shërbimin në Qendrat e Kontrollit Teknik dhe 84.6% e tyre vlerësojnë se shërbimi është përmirësuar ndjeshëm krahasuar me 2 vite më parë.

Punohet për të korrigjuar sa më shpejt aty ku nuk jemi mirë.

Anketimi pasqyron muajin shtator dhe vijon, sipas përparësive dhe riskut, reagimeve dhe ankesave që marrim.

Vizitoni faqen tonë për më shumë informacion: https://www.dpshtrr.al/kontaktoni/zeri-yt-degjohet


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga