Plot 4,208 instalime të aplikacionit “Leje Drejtimi DPSHTRR” në Play Store Në Vetëm 3 Muaj

You are here

Në vetëm 3 muaj janë zhvilluar plot 4,208 instalime të aplikacionit “Leje Drejtimi DPSHTRR” në Play Store dhe 4,433,349 pyetje të gjeneruara online në faqen zyrtare lejedrejtimi.dpshtrr.al.

Nëse po përgatiteni për testin e teorisë që të merrni lejen e drejtimit, provoni veten me simulime online të testit zyrtar përmes aplikacionit më të ri e të shpejtë: https://play.google.com/store/apps/details....

Zhvillimi i sa më shumë simulimeve online ndihmon aplikantët të familjarizohen me testin zyrtar të teorisë për lejen e drejtimit pasi kanë zhvilluar kursin përkatës në autoshkollë.

Kush mëson, kalon!

Kujdes: Ushtrohu vetëm me platformat zyrtare të Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Rrugor sepse janë 100% të azhurnuara me fjalitë e testit zyrtar të leje drejtimit.

Shmang simulimet jozyrtare!

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor nxit besimin tek edukimi duke popullarizuar testin zyrtar.

Së shpejti do të jetë edhe në App Store!


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga