Vetëdeklaro lëvizjen me mjet

You are here

Për t’i ardhur në ndihmë qytetarëve për vajtje/ardhjen në punë, me mjetet e tyre, për rastet kur nuk kanë transport nga firma ku punojnë - VETËDEKLARO ONLINE për qarkullimin vetëm gjatë orareve të përcaktuara.

Kujdes! Informohu paraprakisht mbi oraret e lëvizjes dhe qarkullimit të mjeteve të cilat ndryshojnë në varësi të masave që ndërmerren mbi parandalimin e përhapjes së virusit.

www.dpshtrr.al/covid-19