Zëri Yt dëgjohet/ Raport Mujor, Tetor 2022

You are here

Sipas monitorimeve në terren dhe përmes mesazheve e telefonatave, gjatë muajit Tetor rreth 98.3% e qytetarëve të anketuar, kanë mbetur të kënaqur  dhe rreth 90% e tyre mendojnë se shërbimi është përmirësuar krahasuar me 2 vite më parë. 

Vijohet të punohet për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve.

Anketimi vijon edhe në sektorë të tjerë, sipas përparësive dhe riskut, reagimeve dhe ankesave që marrim.

Vizitoni faqen tonë për më shumë informacion: https://www.dpshtrr.al/kontakt/zeri-yt-degjohet


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga