Zhvillohet trajnimi për Dëshmi Aftësie Profesionale për Autoriparimet 18-25.11.2019

You are here

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Autoriparimet. Trajnimi fillon me datë 18.11.2019 deri në 25.11.2019, ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish – NSHRAK) Tiranë.