Z.Simon Battisti- Folës i Forumit siguria Rrugore

You are here

Një tjetër referues në forumin mbi sigurinë rrugore Z.Simon Battisti, do të trajtojë projektimin e qyteteve me hapësira të sigurta për fëmijët, dhe rëndësinë e përfshirjes së anëtarëve të komunitetit në planifikimin urban të qytetit.

Ky dizajnim në bashkëpunim, nxit ndjenjën e përgjegjësisë me objektivin për të rezultuar në hapësira publike më të mira për të gjithë.

Z. Battisti është Drejtor i “Qendrës Marrëdhënie” që ndodhet në Tiranë dhe punon mbi projektimin e rrugëve pranë shkollave, me mbështetje nga GIZ  Albania.

Fokusi i tij janë çështjet e zhvillimit rural dhe planifikimit kritik, ndërlidhjet me kulturën dhe ndikimet mbi mjedisin e aktivizmin.

Mbështetja ndaj këtyre çështjeve dhe siguria rrugore, janë obvjektiva të përbashkëta për një jetesë të shëndetshme e të sigurt për brezat. 

Për më shumë informacion, vizitoni: www.automotivefairalbania.al


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga