2,890 Shkarkime të Aplikacionit Leje Drejtimi DPSHTRR në Play Store  dhe 13,177 Teste të Kryera Online

You are here

 Plot 2,890 shkarkime të aplikacionit “Leje Drejtimi DPSHTRR” në Play Store  dhe 13,177 teste të kryera online në faqen zyrtare lejedrejtimi.dpshtrr.al, janë realizuar në vetëm 2 muaj.

Nëse po mësoni për testin e teorisë që të merrni lejen e drejtimit, provoni veten me simulime online të testit zyrtar përmes aplikacionit më të ri e të shpejtë: https://play.google.com/store/apps/details?id=al.dpshtrr.lejedrejtimi&hl...
Zhvillimi i sa më shumë simulimeve online ndihmon aplikantët të familjarizohen me testin zyrtar të teorisë për lejen e drejtimit pasi kanë zhvilluar kursin përkatës në autoshkollë.  Tregoni kujdes dhe ushtrohuni vetëm me platformat zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme Shërbimeve të Transportit Rrugor sepse janë 100% të azhurnuara me fjalitë e testit zyrtar të leje drejtimit dhe evitoni simulimet jo zyrtare.
Qëllimi i  Drejtorisë së Përgjithshme Shërbimeve të Transportit Rrugor është të nxisë besimin tek edukimi, heqë frikën dhe popullarizimit të testit zyrtar.
 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga