44 shërbime online të DPSHTRR në e-Albania

You are here

Sjellim më pranë qytetarëve 44 shërbime të #DPSHTRR në e-albania, duke kursyer kohë në radhë e ardhje në sportele \ dhe burokraci \!

  • 784,947 shërbime online, +172% më shumë se në në vitin 2019!
  • +69% më shumë se në vitin 2019, numri i shërbimeve të DPSHTRR të ofruara në e-albania.al (nga 26 në 44 shërbime)!

Krahasuar me vitin 2019, janë realizuar:

  • +629% shërbime më shumë, për pagesën e taksës vjetore të mjeteve!
  • +115% shërbime më shumë, ONLINE, me vulë elektronike dhe pa pagesë!
  • +220% shërbime informacioni dhe publikimi të dhënash!
  • +330% shërbime më shumë në kryerje aplikimesh!

Qytetarëve u janë kursyer:

  • 88 vite kohë!
  • 221,826,000 Lekë!

Falë gjenerimit elektronik të dokumenteve pa ardhur më në radhë e sportele!
Më Lehtë, Më Shpejt, Më Lirë!
www.dpshtrr.gov.al

#DPSHTRR #MIE #EAlbania #ShërbimeOnline #PaRadhë #PaVula #PaKosto

Video: 

Shërbime online të DPSHTRR në e-albania!