Aktivitete Ndërgjegjësuese mbi Sigurinë Rrugore në Kuadër të Javës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Viktimave të Aksidenteve Rrugore

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor së bashku me Policinë e Shtetit  dhe Policinë Rrugore, Kryqin e Kuq Shqiptar, Bashkinë Tiranë, Kryqi i Kuq Shqiptar, GBi Health & Safety Academy dhe Swedish Program: "Strengthening Community Policing in Albania" - SCPA, Task-Forca e Transportit Rrugor, sollën një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese mbi sigurinë rrugore në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Viktimave të Aksidenteve Rrugore.

  • Këndi i Sigurisë Rrugore me ekspertët e trajnuar
  • Edukimi mbi dhënien e ndihmës së shpejtë me Kryqin e Kuq
  • Pedalim me biçikleta nga shkolla e dyrrotakëve
  • Simulatorë për sigurinë rrugore

Le të sensibilizohemi të gjithë së bashku për të rritur ndërgjegjësimin për edukatën rrugore.

Kujto të gjithë ata që humbën jetën nga pakujdesia në timon ose nga aksidentet rrugore.

Sensibilizohu dhe vepro! Jeta nuk është pjesë këmbimi! Mos u bëj një statistikë! Mbro jetën!

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga