Analizë e flotës së mjeteve Green

You are here

E sotmja e Flotës vendase të automjeteve drejt përmirësimit, uljes së moshës dhe ndotjes!

Analiza Janar - Qershor 2020 ​​​​​​(krahasuar me Janar - Qershor 2019)!

  • +5956 mjete të regjistruara për herë të parë
  • +3.3% me vit prodhimi mbi ose 2011/EURO 5>
  • 205 mjete elektrike të regjistruara
  • +925% për herë të parë.

  • +656 mjete PEV* në 6-mujorin e parë të 2020-ës, më shumë se tërë viti 2017!
  • +240% e flotës PEV vetëm në 2.5 vitet e fundit!

* PEV - Plug-in electric vehicle

Politikat e reja, kufizimi i importit të automjeteve me km (jo më nën Euro4!), zerimi i tarifave fillestare e vjetore për mjetet elektrike & plug-in = SUKSES! E ardhmja gjithnjë e më GREEN!