Automjetet risi më të fundit në Automotive Fair Albania

You are here

Automotive Fair Albania zbuloi për publikun edhe shumë nga modelet teknologjikisht më të fundit  të markave më të njohura, me risitë më green por dhe më inteligjente, të së nesërmes së mobilitetit me rrota.

 Automjete që na dëgjojnë e na flasin, që shikojnë e vetëdrejtohen, që na mbrojnë nga aksidentet, që nuk ndotin ambientin, që ndërlidhen në rrjete online ndërsa ecin, që reagojnë e ndërveprojnë me rrugën dhe drejtuesin e mjetit ose pasagjerin, janë tashmë pjesë e jetës sonë, realitet i kohës sonë.

 Në forumet e teknologjisë, transportit dhe lëvizshmërisë së gjelbër u diskutuan politika e nevoja të tregut, u dëgjuan shitësit e autorizuar dhe ekspertë të fushës për konkluzione që do të trajtohen në vijim nga entet përkatëse të qeverisjes. 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga