Dita e Tokës!

You are here

Dita e Tokës!
Në vitet e fundit, DPSHTRR ka ndërmarrë nisma të gjelbra e sociale me fokus mbrojtjen e mjedisit por edhe reforma të shërbimit me thjeshtim praktikash e afrim me qytetarin përmes sporteleve online, risi, lehtësi e eliminim distancash!
Kjo ka sjellë kursim karburanti e kohe për qytetarët, ulje ndotjeje e trafiku me:
  • 35,278,600 km/vit më pak
  • 2,469,512 litra karburant/vit më pak
  • Kemi rinovim të flotës vendase me mjete me impakt mjedisor më të ulët, ku në Janar-Mars 2022 janë regjistruar për herë të parë 4,284 mjeteve me kategori mjedisore >=Euro 5
  • Kemi rritje të flotës vendase me konkretisht 116 mjete Plug-In/Elektrike (PEV) të regjistruara për herë të parë gjatë periudhës Janar-Mars 2022
  • Në buxhetin e vitit 2022 kemi alokuar financimin e Projektit për Sisteme Fotovoltaike moderne, për 9 Drejtori Rajonale, me synim shfrytëzimin 100% të tarracave e hapësirave diell-mbledhëse
  • Zëvendësimi i makinerive të shtypshkrimeve, me makineri të gjeneratës së fundit, ka reduktuar emetimet e dioksidit të karbonit.
  • Riciklimi i Targave të 13 drejtorive rajonale të grumbulluara gjatë vitit 2021: 53,500 targa të ricikluara në 17,141 kg metal
DPSHTRR me nismat e saj ka ulur me 80% dokumentat letër, që depozitonin qytetarët në aplikime, duke eliminuar volume, kosto, kohë përpunimi të dosjeve të arkivave dhe duke mbrojtur ambientin. Kujdesemi për Tokën sikur çdo ditë t’i përkasë asaj!

Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga