DPSHTRR Miqësor me Katërputroshat në Çdo Hapësirë

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor e ka në politikën e shërbimit që të jemi miqësor me katërputroshat në çdo hapësirë, ambient, aktivitet e sallë ku mirëtrajtimi garantohet.

Qytetarët nuk kanë përse t’i lënë miqtë e tyre në shtëpi apo në makinë, të vetmuar, apo të stresohen me kërkim ndihme për t’i lënë diku, nuk kanë përse të kushtëzohen nëse iu duhet një ardhje në sportelet tona me “fëmijën” e tyre, me shokun më besnik.

Mirësevini në çdo rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Shqiptar me  tuaj, duke respektuar kushtet e higjenës dhe sigurisë për të gjithë.

Informacioni online në webin tonë www.dpshtrr.al dhe sinjalistikat e duhura, orientojnë kujdesin.

Animal Rescue Albania Animal Aid Albania Bashkia Tiranë - Agjencia Mbrojtjes së Konsumatorit Animal Rescue Italia


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga