Drejtoni Mjetin me Kujdes

You are here

Drejtimi i mjetit në mënyrë të kujdesshme nga ana juaj, shton sigurinë për të gjithë përdoruesit e rrugës.

Një aksident rrugor mund të shkaktojë dëmtime të rënda fizike deri në pasoja fatale. Kujtohuni që kur ngisni mjetin, edhe siguria e përdoruesve të tjerë të rrugës është në dorën tuaj.

Shpejtësia përtej kufijve të lejuar është një nga shkaktarët kryesor të aksidenteve! Respektoni sinjalistikën rrugore.

Mos dërgoni mesazhe, bëni foto e video apo të flisni në celular, ndërkohë që jeni në timon pasi një shpërqendrim i vogël mund të rezultojë në pasoja fatale.

Drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit është i rrezikshëm! 1 nga 3 aksidente me pasoja fatale ndodhin nga përdorimi i alkoolit në timon!

Drejtoni mjetin në mënyrë të përgjegjshme!

Video: 

Drejtoni mjetin me kujdes


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga