DRSHTRR Berat, e re për të gjithë qarkun.

You are here

DRSHTRR Berat!

Nisin piketimet e armaturat fillestare në kantierin e Beratit, ku po lind nga themelet DRSHTRR e re për të gjithë qarkun!

Drejtoria e re rajonale e shërbimeve të transportit rrugor për 44,561 drejtuesa mjeti dhe 26,387 mjete aktive si qark (të dhënat nga 6-mujori i parë i 2020-ës), për të modernizuar kushtet e shërbimit, të punës e tërë proceset për rreth 85 mijë praktika në vit, me prezencën e qytetarit!

 #RilindjaDPSHTRR #MIE #DRSHTRRBerat #AutomotorizimiShqiptar #PunëJoLlafe #VëmendjaTeQytetarët #InvestimePublike #EuropaKëtu #ShqipëriaQëDuam