DRSHTRR Berat - Punimet e kompleksit të ri drejt fundit

You are here

Punimet në kompleksin e ri të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat, janë drejt përfundimit.

Vijohet në DRSHTRR Berat me sistemimet e jashtme, finiturat brenda, lidhjet me rrugët, kanalizime, drenazhime, nivelim me inerte, sistemime rrethimi e instalime nëntokësore, instalime elektrike e rrjetesh, instalime klimatizimi qendror e punime gipsi, tavanet inxhenierike, vetrata e veshje strukturore. Investimi përfshin blerjen e truallit dhe ndërtimin e ri, tërësisht me fondet e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Për më shumë informacion rreth investimit në DRSHTRR Berat:
https://www.dpshtrr.al/drshtrr-berat

#RevolucioniDPSHTRR #MIE #InvestimeJetike #DRSHTRRBerat #TransformimiDPSHTRR #PunëKudo #VëmendjaTeQytetarët #EuropaKëtu #ShërbimeCilësore #PunësimZhvillim#AutomotorizimiShqiptar