DRSHTRR Korçë – Kompleksi i ri për shërbimet e transportit rrugor për qarkun juglindor

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, vijon punën në kantieret e transformimit të saj.

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë, dita-ditës po merr formën e saj dhe po transformohet tërësisht, pasi themelet e para janë hedhur.
Vijon me ritëm puna për ndërtimin e kompleksit të ri të shërbimeve të transportit rrugor për qarkun juglindor.

Kushte optimale pune dhe sigurie shërbimi, infrastrukturë tërësisht e re, në standarde për qytetarët, punonjësit dhe arkivat, monitorimin dhe gjithë proceset e testimit dhe certifikimeve.

Për më shumë informacion rreth investimit në DRSHTRR Korçë:
https://www.dpshtrr.al/drshtrr-korce

#TransformimiDPSHTRR #MIE #CilësiKomoditet #EuropaKëtu #InvestimeStrategjike #MeFondeVetëfinancimi

#VëmendjaTeQytetarët #Mirëadministrimi #DRSHTRRKorça #AutomotorizimiShqiptar