DRSHTRR Shkodër.

You are here

Edhe DRSHTRR Shkodra po futet në normalitet shërbimesh, pas një faze punimesh për kompletimin e zonës së kontrollit fizik e oborrit funksional, ndërsa implementojmë LIVE sistemin e ri informatik eDPSHTRR të gjithë praktikave me mjetin!

Dje në Shkodër kontrolli fizik kryhej në rrugë të madhe, me sy, sot, siç tregojnë edhe fotot, kryhet në kapanonin e ri, me tablets online, me disa foto që arkivohen digjitalisht, me siguri e standard bashkëkohor!

S’ka më asnjë mundësi spekullimi me shasinë, krahun e timonit apo me ndryshimet konstruktive, etj!

#RilindjaDPSHTRR #MIE #DRSHTRRShkodër #eMonitorimi #AutomotorizimiShqiptar #PunëJoLlafe #Standarde #VëmendjaTeQytetarët #InvestimePublike #EuropaKëtu #RregullSiguri #RisiSistemeInformatizim #ShqipëriaQëDuam