DRSHTRR Tirana 2 Mirëpret qytetarët

You are here

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tirana 2 (ish-NSHRAK) ku kryhen rreth 300 mijë shërbime në vit ose 10% e shërbimeve në rang kombëtar, mirëpret qytetarët.

Qendra e Kontrollit Teknik në ish-NSHRAK plotësisht e transformuar e me standarde për t’i shërbyer 100 mijë mjeteve në vit. Sot, puna për transformimin rrënjësor flet vetë. Pastërtia, rregulli e kultura janë realitet i prekshëm.

Lehtësojmë shërbimet e ulim kosto e tarifa, duke rritur cilësinë e shërbimit.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga