DRSHTRR Tiranë ( ish-NSHRAK) Furnizohet me Pajisje të Reja

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka furnizuar Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë, në Qendrën e Shërbimeve tek ish-NSHRAK, me pajisje të reja, pjesë e rinovimit të inventarit aktual dhe instalimit të posteve të reja të punës për shërbimet e transportit rrugor, kompjuter dhe ekranë të gjeneratës së fundit për modernizimin e kushteve të punës dhe përmirësim të cilësisë së procesimit të aplikimeve e veprimeve informatike në funksion të rritjes së eficiencës energjitike dhe operative.

Investim 100% nga fonde vetëfinancimi të entit.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga