DTSH / Baza Prodhuese e Materialeve Mbështetëse Për të Gjitha Shërbimet DPSHTRR

You are here

Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve, baza prodhuese e materialeve mbështetëse për të gjitha shërbimet e Drejtorisë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.. 

Siguri dhe kushte dinjitoze të prodhimit të targave, të shtypshkrimit të certifikatave, si edhe për furnizim-menaxhimin e lëndës së parë për dokumentacionin e mjeteve dhe për drejtuesit e mjeteve. 

Garantojmë sigurinë e shëndetit të punonjësve vazhdimisht të ekspozuar ndaj zhurmave të mjeteve teknologjike dhe ndaj lëndëve kimikate të bojërave të cilat nën ndikimin e nxehtësisë, përbëjnë burim rreziku. 

Modernizimi i shërbimit e prodhimit, magazinimi e shpërndarja e informatizuar dhe mirëadministrimi janë sot realiteti i ri për Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga