Godina e re e DRSHTRR-së Berat.

You are here

Po ngrihet me shpejtësi godina e re e DRSHTRR Berat, kantieri ynë më i ri, shtëpia e re e Automotorizimit për gjithë Qarkun e Beratit! Drejtoria e re rajonale e shërbimeve të transportit rrugor për 44,561 drejtuesa mjeti dhe 26,387 mjete aktive si qark (të dhënat nga 6-mujori i parë i 2020-ës), për të modernizuar kushtet e shërbimit, të punës e tërë proceset për rreth 85 mijë praktika në vit, me prezencën e qytetarit!

#TransformimiDPSHTRR #MIE #DRSHTRRBerat #VëmendjaTeQytetarët #AutomotorizimiShqiptar