Investime dhe Mirëmbajtje në çdo Drejtori Rajonale

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor përveç investimeve, rëndësi të veçantë i kushton edhe mirëmbajtjes së vazhdueshme. 

Me grupet tona ose të kontraktuar, kujdesemi për objektet, pastrimin profesional dhe gjelbërimin  në ambientet e drejtorive rajonale të shërbimeve të transportit rrugor anembanë vendit.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga