Investime në DRSHTRR Berat- Punimet vazhdojnë

You are here

Vijojnë punimet për kompleksin e ri të Drejtorisë Rajonale (DRSHTRR) Berat!

Kantiere pune për transformim rrënjësor e kushte dinjitoze shërbimi.  Investimi përfshin blerjen e truallit dhe ndërtimin e ri, tërësisht me fondet e DPSHTRR, për një qark me kaq rëndësi sa Berati.

Për më shumë, shiko këtu: 

https://www.dpshtrr.al/drshtrr-berat

#MepunëdhevullnetndërtojmëEuropënkëtu 

#RevolucioniDPSHTRR 

#MIE 

#InvestimeJetike 

#DRSHTRRBerat 

#TransformimiDPSHTRR 

#PunëKudo 

#VëmendjaTeQytetarët 

#ShêrbimeCilësore 

#PunësimZhvillim 

#AutomotorizimiShqiptar