Investime në DRSHTRR Gjirokastër

You are here

Po vijojnë punimet  pranë DRSHTRR Gjirokastër, me  ndërhyrjen rikualifikuese për një shërbim sa më dinjitoz dhe kushte më të mira për  qytetarët, të cilët kryejnë mbi 45 mijë shërbime në vit, pranë kësaj drejtorie!

Financimi nga vetë DPSHTRR, falë mirëadministrimit 2019-2020!

Për më shumë, shiko në: 

https://www.dpshtrr.al/drshtrr-gjirokaster

 #DPSHTRR

#MIE

#AutomotorizimiShqiptar

#VëmendjaTeQytetarët