Investime në DRSHTRR Laç

You are here

Vijojmë punimet për kompleksin e ri të Drejtorisë Rajonale (DRSHTRR) Laç (Kurbin)! Kantiere pune për transformim rrënjësor e kushte dinjitoze shërbimi! 

Investimi tërësisht me fondet e DPSHTRR për një drejtori rajonale ku në total pritet të realizohen mbi rreth 100 mijë shërbime në vit, duke e renditur të dytën për shërbimet në zonën veriore!

Për më shumë, shiko në: 

https://www.dpshtrr.al/drshtrr-lac

#RevolucioniDPSHTRR 

#MIE 

#DRSHTRRLaç 

#TransformimiDPSHTRR 

#PunëKudo 

#VëmendjaTeQytetarët 

#ShërbimeCilësore 

#PunësimZhvillim 

#AutomotorizimiShqiptar