Investime në DRSHTRR Vlorë

You are here

Ecim me rikualifikimin e DRSHTRR Vlorë!

Shërbimi kërkon kushte, siguri, disiplinim sheshi sepse flukset do sjellin edhe më shumë turne pasditeve, edhe kur erret, ndaj po sistemojmë anekënd trotuare e zona pedonale, gjelbërim, e po kryejmë instalime e ndriçim cilësor.

Për të vijuar me minipoligonin e testimit praktik, asfaltime, parkime, brandim e rregullime të tjera!   

Për më shumë shiko këtu: 

https://www.dpshtrr.al/drshtrr-vlore