Investime në DRSHTRR Vlorë

You are here

Vijon puna për rikualifikimin e hapësirave funksionale të DRSHTRR Vlorë, sistemim trotuare e zona pedonale, shkallë e rampa, gjelbërim, zgara, kuneta e kullime shiu, instalime ndriçim i jashtëm e sinjalistikë për të vijuar me minipoligonin e testimit praktik, asfaltime, parkime, stola, kosha, rrethim, portë oborri, vizime, brandim e rregullime të tjera! 

Për më shumë, kliko këtu: 

https://www.dpshtrr.al/nenzyre-sherbimi-lushnje

#DPSHTRR

#MIE #NëPunë

#DRSHTRRVlora

#AutomotorizimiShqiptar

#InvestimeNëÇdoRajonale