Kontributi i DPSHTRR në Buxhetin Vendor dhe Qëndror për vitin 2020

You are here

Falë administrimit, informatizimit e organizimit  të mirë, të punës,  gjatë vitit 2020, të një viti të vështirë post tërmet e në kushtet e pandemisë nga Covid-19, me masat e kufizimet, konfirmohen rezultate rekord  të ekipit të DPSHTRR në volum arkëtimi  në kontributin, si agjent tatimor për Buxhetin Qendror e Vendor;  në të ardhurat për vetë entin; si dhe në kontributin fiskal të entit, në buxhetin e shtetit, si tatimpagues!

Infografikat ilustrojnë qartë suksesin, jo rastësor, domethënës, në kushtet kur as taksat kombëtare të mjetit nuk kanë ndryshuar e kur gjatë 2020-ës importet, regjistrimet e reja të mjeteve janë ulur! 

(95% e arkëtimeve nga taksat e mjeteve i shkon Buxhetit të Shtetit, nga të cilat 25% Bashkive!)

#RevolucioniDPSHTRR

#MIE

#RekordeHistorike

#MotivimEkipi

#ÇmimiICTShërbimiPublikNr1

#VëmendjaTeQytetarët

#MëShpejtMëLehtëMëLirë

#ShqipëriaQëDuam 

Për më shumë informacion, kliko në: www.dpshtrr.al