Kushtet optimale të punës e të shërbimit në DRSHTRR Gjirokastër

You are here

Kushtet optimale të punës e të shërbimit janë detyrim dhe jo privilegj.

Sot një realitet edhe në Drejtorinë Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Gjirokastër që përfshin 7 bashki: Gjirokastër, Tepelenë, Përmet, Dropull, Këlcyrë, Libohovë dhe Memaliaj.

Ndërhyrja përfshin godinën dhe hapësirën përreth, ambientet sanitare, sistemet e sigurisë e të antizjarrit, ventilimin dhe ndriçimin, brandimin dhe sinjalistikën orientuese, parkimet e reja, rrethim e gjelbërim, termoizolimin.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga