Masat anti-Covid - Protokolli higjieno-sanitar pranë sporteleve tona

You are here

Zbatojmë rigorozisht protokollin higjieno-sanitar për masat anti-Covid, duke siguruar një shërbim sa më cilësor, të shpejtë dhe të sigurtë!

Falenderojmë qytetarët për respektimin e masave mbrojtëse për të mirën e përbashkët! 

JU RIKUJTOJMË SE:
Pranohen VETËM qytetarët e pajisur me maska!
Rezervoni online takimin në sportel (DRSHTRR Tiranë-Kashar dhe DRSHTRR Durrës): 

 www.dpshtrr.gov.al
Respektoni radhën dhe distancën 1.5-2 metra nga njëri-tjetri!1.2-2m
Dezinfektoni duart dhe shmangni kontaktin!
MBRONI VETEN DHE TË TJERËT!

#DPSHTRR 

#MIE 

#COVID19 

#MbroniVeten 

#MbroniTëTjerët