Njoftim

You are here

Drejtoria e  Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton se gjatë ditës së pushimit zyrtar, më datë 11 Korrik, nuk do të ofrohet shërbim në sportele, ndërsa në datën 12 Korrik, orari i shërbimit do të jetë nga ora 08:00-19:00

Për pagesën online të taksave të mjetit, vizitoni: www.dpshtrr.gov.al

Rezervoni online takimin në sportel në Drejtorin Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë dhe Durrës në: www.dpshtrr.gov.al

Rezervoni kontrollin teknik në e-Albania www.e-albania.al


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga