Ora Edukative e Sigurisë Rrugore me Nxënësit e Shkollës Bashkim Fino

You are here

Në shkollën më të re "Bashkim Fino" në Tiranë, bashkë me ekipin e specializuar, realizuam një orë edukative mbi Sigurinë Rrugore, ku fëmijët pasi mësuan rregullat teorike, kaluan në "aksion", duke praktikuar mënyrat korrekte të vepruarit në rrugë. Kjo realizohet duket improvizuar një mini-qytet me sinjalistikat dhe tabelat kryesore të qarkullimit rrugor. 

Nëse doni të rezervoni një orë edukative për shkollën tuaj, aplikoni në: www.dpshtrr.al/siguria-rrugore 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga