Orare të Përditësuara të Kontrollit Teknik

You are here

Rikthimi i shërbimit të kontrollit teknik tek Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor shënoi një kthesë me rëndësi për Automotorizimin Shqiptar. Tashmë për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve, kemi përditësuar oraret e Kontrollit Teknik (kolaudimit), në çdo Drejtori Rajonale:

Tiranë (Ish Nisharak ) Për mjetet e llojit autoveturë dhe motot dhe Tiranë (Fushë- Prezë) Të gjitha llojet e mjeteve:

  • E Hënë: 08:00-19:00
  • E Martë-e Premte: 08:00-18:00
  • E Shtunë: 08:00-13:00

Durrës, Korçë dhe Elbasan:

  •   E Hënë: 08:00-19:00
  •   E Martë-e Premte: 08:00-18:00

Qendrat e kontrollit teknik ne drejtoritë e tjera rajonale:

  • E Hënë: 08:00-19:00
  • E Martë-e Premte: 08:00-16:00

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga