Orët Edukative të Sigurisë Rrugore në Muajin Qershor

You are here

E ndërsa bëhemi gati të mbyllim muajin Qershor, rikujtojmë rëndësinë e edukimit me normat dhe sjelljet mbi sigurinë rrugore, nisma e aktivitete, të cilat Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor vijon vendoshmërisht në shkollat kombëtare.

Rreth 157 fëmijë kryen trajnimin dhe cirkuitin  e klasës së sigurisë rrugore në shkollat: ”24 Maji” në Vlorë, "Demokracia” në Korçë, "Kolë Jakova" në Tiranë, “Martin Camaj” në Shkodër.

Vetëdije për veprimet dhe ndërgjegjësim për brezin e ri për të ecur të sigurt në rrugë.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga