Proçesi i Instalimit të Sistemit të Dytë të e-Monitorimi në QKT Sarandë

You are here

Në Qendrën së Kontrollit Teknik në Sarandë, ka nisur nisur instalimi i rrjetit dhe pajisjeve të reja të sistemit të dytë të e-Monitorimit, në ambientet brenda dhe jashtë Qendrës së Kontrollit Teknik Sarandë.

Kompletim i kontrollit digjital e ndërveprues, në kohë reale, me aftësi leximi automatike targash me raportim liste risku në kushte sigurie të lartë. Një sallë qendrore mbikqyrjeje do të administrojë të dhënat nga kamerat e teknologjisë më të fundit.

Investimi nga vetëfinancimi si ent, pjesë e paketës së ndërhyrjes transformuese të Shërbimeve të Transportit Rrugor anembanë vendit.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor investon në mirëadministrim dhe transparencë të shërbimit.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga