Projekt-Dizajni për Automotoparkun e Parë Shqiptar në Fazë Gare Ndërkombëtare

You are here

Projekt-Dizajni për Automotoparkun e parë shqiptar është në fazë gare ndërkombëtare.

Vepra e shumëpritur nga komuniteti i motosportit do të përfshijë cirkuitin e parë në vend të homologuar nga Federation Internationale de l'Automobile, pistë Drag, muze koleksioni Retro, qendër profesionale testimi e formimi dhe struktura të tjera për shërbime e aktivitete.

Webi zyrtar:  www.automotopark.al

Video ilustruese: https://www.youtube.com/watch?v=CK7wdVTfpTs


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga