Rikualifikim i Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Vlorë

You are here

Investimi më i ri është zhvilluar në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Vlorë, ku janë bërë ndërhyrje në objekt dhe në hapësirën e jashtme, e cila përfshin parkimet, ndriçimin, sinjalistikën orientuese, zonën pedonale, etj. Me këtë investim pritet:

  • Përmirësim i ambienteve të brendshme administrative e të shërbimit (total 350m2).
  • Sistemimi i sheshit të jashtëm (3150m2).
  • MiniPoligon për Testin e Manovrave të Parkimit.

Ky projekt do të financohet nga DPSHTRR!