Rritje e kapacitetit të intranetit

You are here

 

+840% rritje e kapacitetit të intranetit nga 92 mbps në 865 mbps!

  • Përmirësojmë ndjeshëm shpejtësinë e shërbimit ndaj qytetarëve, ulim kohën që merr komunikimi dhe ndërlidhja mes sistemeve të DPSHTRR, bazave të të dhënave dhe platformave të treta informatike!
  • 90% e lidhjeve me fibër optike duke e kthyer DPSHTRR në të vetmin ent që arrin të ketë linjën intranet fibër thuajse në çdo drejtori rajonale shërbimi me një shpejtësi të konsiderueshme!