Targat e Lëshuara Gjatë Vitit 2022 Me Formatet Risi

You are here

Në Korrik 2022, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor nisi shërbimin risi të targave të vogla (për përpara) për autoveturat, targat me përmasa amerikane (përpara/mbrapa) dhe targat e motomjeteve të standardizuara! 

Kështu, gjatë vititi  2022, janë lëshuar:

  • 1087 targa me dimension amerikan (305 x 153 mm);
  • 3565 targa version i vogël italian (360 x 100 mm);
  •  631 targat e motoçikletave (177 x 177 mm).

Ky shërbim i ofrohet kujtdo që dëshiron të zëvendësojë targat/targën ekzistuese (me po ato karaktere) dhe kujtdo që kryen regjistrim të ri.

Mjafton të paraqiteni në Drejtorinë Rajonale ku është i regjistruar mjeti me një dokument identifikimi dhe me lejen e qarkullimit të mjetit tuaj për të bërë kërkesën për formatin e targës që ju dëshironi.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga