Trajnime Stafit të Financës Mbi Programin e Ri Informatik

You are here

Vijojnë trajnimet intensive me grupe të ndryshme të sektorit të financës mbi implementimin e programit të ri informatik, testimet e moduleve të reja, në kuadër të fiskalizimit dhe instalimit të sistemit operativ financiar të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, për të mundësuar përvetësimin e proceseve nga ekipi në erën e digjitalizimit. Ngritje e menaxhimit financiar dhe e eficencës në administrimin ekonomik në një nivel të ri për entin, në vazhdën e fuqizimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga