Vijojnë punimet për investimin e ri në DRSHTRR Berat.

You are here

Asnjë orë e humbur, ecim me punimet për ndërtimin e drejtorisë së re të shërbimeve të transportit rrugor për qarkun e Beratit!

Investim nga fondet e entit tonë me vetëfinancim, rezultat i mirëadministrimit dhe i vullnetit për transformimin e kushteve të shërbimit për qytetarët dhe për punonjësit e DRSHTRR Berat!

 Beratasit, sikurse gjithë qarqet, meritojnë një shërbim automotorizimi bashkëkohor e modern! 

#BëjmëDetyrën #EuropaKëtu #TransformimiDPSHTRR #MIE #AutomotorizimiShqiptar