Vijonë punimet në ndërtimin e Arkivës së re Qendrore të DPSHTRR, në Durrës

You are here

Ecim me ritëm në kantierin e rëndësishëm të ndërtimit të Arkivës së re Qendrore të DPSHTRR, në Durrës!

Nuk e shembi tërmeti, thjesht nuk kishim më ku të përpunonim dosjet e shumta e në rritje si numër, aktive për shërbimet e Automotorizimit Shqiptar, të 13 drejtorive rajonale të DPSHTRR!

Standarde & Siguri! 6-fishi si sipërfaqe krahasuar me hauret pa çati që trashëguam!

Fondet jo nga buxheti i shtetit por nga të ardhurat e vetë entit me vetëfinancim, rezultat i mirëadministrimit!

Investim strategjik për sot e për nesër, që certifikon entin tonë para partnerëve e qytetarëve për ruajtjen dhe garantimin e arkivës!

#ArkivaQendroreDPSHTRR #MIE #ShqipëriaQëDuam #Modernizim #InvestimePublike #TëArdhuratRiinvestohenPërShërbimin #SiguriStandarde