Zëri Yt Dëgjohet\ Komunikimi i Drejtpërdrejtë me Qytetarët

You are here

E vlerësojmë shumë komunikimin e drejtpërdrejtë me qytetarët pasi marrin shërbimin në sportele.

Synojmë vazhdimisht të përmirësohemi dhe këtë gjë e arrijmë vetëm me ndihmën e opinioneve tuaja mbi cilësinë e shërbimit. 

Ekipi ynë vijon të ndjekë nga afër pranë drejtorive rajonale, perceptimin e qytetarëve dhe sugjerimet që mund të adresojnë për shërbimet tona, për të rritur transparencën dhe komunikimin me qytetarët, gjithnjë në shërbim të këtyre të fundit.

Sygjerimet tuaja dëgjohen.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga