Zëri Yt Dëgjohet për Muajin Tetor

You are here

Gjatë muajit tetor, janë anketuar 2,016 qytetarë në terren dhe përmes telefonit nga ku 98.3% e tyre janë shprehur të kënaqur me shërbimin në sportelet e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportir Rrugor.

Kjo  drejtori ndjek vazhdimisht çdo sugjerim tuajin duke synuar përmirësimin e shërbimit.

 Ju sugjeroni, shërbimet përmirësohen.

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga