Zëri Yt Dëgjohet në DRSHTRR Berat

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor e vlerëson shumë komunikimin e drejtpërdrejtë me qytetarët pasi marrin shërbimin në sportele duke synuar  vazhdimisht të përmirësojë çdo shërbim ndaj qytetarëve dhe këtë komunikim e marrin vetëm me ndihmën e opinioneve të qytetarëve mbi cilësinë e shërbimit.

Ekipi i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor do të vijojë të ndjekë nga afër pranë drejtorive rajonale, perceptimin e qytetarëve dhe sugjerimet që mund të adresojnë për shërbimet që marrin, duke rritur transparencën dhe komunikimin me qytetarët, gjithnjë në shërbim të tyre.