ZYD/ Raporti Mujor Shtator 2022

You are here

Sipas monitorimeve në terren dhe përmes telefonatave, rreth 99.3% e qytetarëve të anketuar, kanë mbetur të kënaqur  dhe 80% e tyre vlerësojnë se shërbimi është përmirësuar krahasuar me 2 vite më parë.

Punohet për të korrigjuar sa më shpejt aty ku qytetarët sugjerojnë.

Anketimi vijon edhe në sektorë të tjerë, sipas përparësive dhe riskut, reagimeve dhe ankesave që Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor merr nga qytetarët.

Vizitoni faqen tonë për më shumë informacion: https://www.dpshtrr.al/kontaktoni/zeri-yt-degjohet


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga