Materiale Udhëzuese

You are here

 

Programi i përgatitjes teorike për lejet e drejtimit A, A1, A2, B, B1, BE

Shfleto

Simulimi i Testit Teorik Online
Provo Njohuritë

Kliko Këtu

PIT STOP EDUKATIV - Libërthi i Shoferit për Sigurinë Rrugore

Shkarko Libërthin

 

Draft pyetësorët për kalimin e kategorive

Pas miratimit të Udhëzimit Nr.9, datë14.04.2022 "Për aktivitetin e Autoshkollave", DPSHTRR publikon pyetësorët për kalimin e kategorive të cilat në zbatim të legjislacionit në fuqi konsultohen nga grupet e interesit.

Kliko këtu për të shfletuar draft pyetësorët


Në zbatim të Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.682/4, datë 1.4.2016 “Për aktivitetin e autoshkollave, pajisjen e kandidatëve me lejedrejtimi, kualifikimin e instruktorëve të  autoshkollave dhe specialistëve të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor” kandidatët që kerkojnë të pajisen me lejedrejtimi duhet t'i nënshtrohen provimit teorik në varësi të kategorive si më poshtë:

 KATEGORIA E LEJEDREJTIMIT    NR. I PYETJEVE NË TEST   NR. I GABIMEVE TË LEJUARA NË TEST  
 A1, A2, B1, B  40  4
 C1, C  40  4
 D1, D  10  1